Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceEKOLOGIA

Przewaga ekologiczna kolei elektrycznej nad innymi środkami transportu jest faktem niepodważalnym. Gdy jeszcze dodatkowo energia zasilająca KDP produkowana jest przez elektrownie atomowe, to różnice w emisji dwutlenku węgla na korzyść kolei stają się już ogromne. Można to zobrazować na przykładzie Francji: pociąg TGV jadący z prędkością do 300 km/h emituje 10 gCO2/paskm, samochód osobowy poruszając się z prędkością 90 km/h emituje już 80 gramów, zaś samolot aż 250 gCO2/paskm. Nawet w przypadku użycia energii elektrycznej, która w Polsce pochodzi w większości z elektrowni węglowych, emisja dwutlenku węgla przez jadący pociąg jest 2-3-krotnie niższa od emisji spalin samochodu osobowego.
 
Dzięki płynności jazdy z dużą prędkością pociąg – w stosunku do innych środków transportu – pociąg zużywa dużo mniej energii; 1 kilogram przeliczeniowy energii pozwala pokonać 20 kilometrów w transporcie lotniczym, 39 kilometrów w transporcie drogowym i aż 172,2 kilometry w przypadku KDP!
 
Trasy kolei dużych prędkości buduje się w świecie z wielkim poszanowaniem warunków ochronnych środowiska naturalnego – standardem są przejścia ekologiczne dla zwierząt, zabezpieczenia antyhałasowe i antywibracyjne, toalety z zamkniętym obiegiem, programy oszczędnego zużycia energii.  Kolej podlega coraz częstszemu zjawisku świadomego wyboru przez konsumentów zachowań proekologicznych, którzy decydują się wybierać najmniej obciążające środowisko naturalne środki transportu.
 
Ważnym argumentem na rzecz KDP jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza do dobrze kontrolowanych emitorów elektrowni dostarczającej prąd zasilający pociągi KDP. 
 
Małe jest również  prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii związanych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych ze względu na brak ich znaczących ilości w kursujących pociągach. 
 
Warto zauważyć także dłuższy czas eksploatacji pojazdów szynowych w porównaniu z samochodami osobowymi, łatwiejszy recykling odpadów pochodzących z pojazdów szynowych w porównaniu z samochodami oraz niską zajętość terenu przez linie KDP: dla przewiezienia tej samej ilości osób w jednostce czasu, samochód osobowy potrzebuje 23 razy szerszej drogi w porównaniu do transportu kolejowego.