Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceGOSPODARKA

Szybka kolej to szansa na poprawę konkurencyjności wielu polskich regionów, szansa na rozwój turystyki i kontaktów biznesowych. Budowa kolei dużych prędkości wpłynie stymulująco na przemysł obsługujący branżę kolejową, producentów taboru, wyposażenia, trakcji, urządzeń utrzymania ruchu itp.
 
Będzie oddziaływała na wiele sektorów przemysłu – przemysł hutniczy, cementowy, wydobycia kruszyw, na firmy naprawy infrastruktury, przedsiębiorstwa usługowe. Wdrożenie nowych  technologii w branży kolejowej przyczyni sie do znacznego postępu technicznego na kolei; będzie to miało wpływ na rozwój polskiej myśli inżynieryjnej, nie tylko zresztą w obszarze techniki i inżynierii kolejowej. 
 
Stworzenie nowego rynku dla krajowych wykonawców infrastruktury i producentów taboru będzie zatem  stanowiło istotny czynnik unowocześnienia gospodarki i poprawy koniunktury gospodarczej.
 
Atrakcyjna oferta w zakresie transportu pasażerskiego – po wybudowaniu linii KDP – zmniejszy tempo zatłoczenia dróg i liczbę poszkodowanych w wypadkach, drogowych. Poprawi się także stan  środowiska naturalnego przez ograniczenie jednostkowej emisji zanieczyszczeń powietrza i niższą emisję hałasu w porównaniu do transportu drogowego i lotniczego.
 
Wielkie grupy ludzi uzyskają możliwość szybkiego i nieskrępowanego przemieszczania się na imprezy masowe, dojazdu do pracy lub placówek kulturalnych i sportowych. Ogromna przewaga kolei polegająca na obsłudze centrów miast zostanie wykorzystana do ich uaktywnienia i rozwoju: pociągi KDP będą przecież wjeżdżały bezpośrednio do centrum aglomeracji po istniejących już liniach kolejowych, co znacząco zwiększy dostępność ośrodków metropolitalnych oraz miast satelickich.