Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceKOSZT INWESTYCJI

Szczegółowej wyceny inwestycji w budowę KDP dostarczy studium wykonalności i bezpośrednie obliczenia kosztorysowe. W planach rządu przyjęto symulacje finansowe określające minimalne poziomy nakładów inwestycyjnych związanych z tworzeniem projektu Ygrek.
 
Założono, iż na potrzeby transportowe wydatkowane będzie z budżetu państwa 0,52% PKB, a na kolej przeznaczona zostanie 20 lub 40 procent tej wartości. Koszty przygotowania inwestycji pochłoną według analityków około 2 miliardy złotych, nakłady inwestycyjne – ponad 26 miliardów złotych (według danych z 2008 roku).
 
PORÓWNANIA
W tabeli poniżej podajemy średnie koszty budowy kolei dużych prędkości w wybranych krajach.
 
Średnie koszty budowy kolei dużych prędkości w wybranych krajach
 
Koszty budowy Linii KDP w poszczególnych krajach:
 
1. Na szczególną  uwagę zasługuje obecnie odcinek w Portugalii gdzie koszt znacząco odbiega od kosztów innych obecnie realizowanych inwestycji. Jak wskazują sami Portugalczycy koszt jest niski ponieważ linia będzie przebiegać w terenie rolniczym, nizinnym. Konstrukcja linii nie wymaga tuneli, niewiele jest kosztownych mostów .
 
2. Chińczycy, wbrew powszechnej opinii, nie budują tanio, jeśli weźmiemy pod uwagę wartości średnie. Jednak patrząc na konstrukcję linii w całości na podłożu bezpodsypkowym z licznymi estakadami, to możemy przyjąć, że są to koszty niskie w porównaniu z kolejami niemieckimi, gdzie linie w większości budowane są w technologii toru bezpodsypkowego.
 
3. Wysokie koszty budowy to domena Włochów. Jednakże ich linie budowane są w trudnym terenie z licznymi tunelami i długimi estakadami.  Również Koreańczycy budują linie w trudnym geograficznie terenie i są one kosztowne. 
 
4. Jeśli chodzi o czas realizacji inwestycji to absolutnym liderem są Chiny. Budowa  Linii Pekin Szanghaj zajmie łącznie 5 lat, a jest to odcinek 1318 km. W Europie czas realizacji samych robót budowlanych jest znacznie dłuższy. Dla przykładu budowa 140 km linii LGV Rhin-Rhone zajmie 5,5 roku, ale okres przygotowawczy wynosił 12 lat. Stosunkowo szybko zamierzają zrealizować inwestycję Portugalczycy. Odcinek 167 km ma być gotowy w 3,5 roku.