Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w Polsce6 września, 21:15

Mamy projekt ustawy powołującej spółkę celową, która zajmie się budową KDP. Projekt, czyli wstępny zamysł. Chciałbym go pokazać na stronie internetowej, poddać pod dyskusję i zgłosić się z nim do parlamentarzystów, zebrawszy wcześniej odpowiednią liczbę podpisów popierających tę inicjatywę. Trzeba przejrzeć ustawę o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, żeby niczego nie pominąć.