Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceWydatki inwestycyjne

Kilka najważniejszych porównań:
 
1. Łączna długość linii

Drogi krajowe – 18.100 km
Linie kolejowe – 19.000 km 
 
2. Wydatki na inwestycje drogowe i kolejowe
 
Wydatki na inwestycje drogowe i kolejowe