Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolscePERSPEKTYWA

Wnioski płynące z doświadczeń zagranicznych są jednoznaczne. KDP jest najszybciej rozwijającym  się środkiem transportu w Europie. Na przestrzeni ostatnich 15 lat przewozy wzrosły o 260 procent. Pojawienie się kolei dużych prędkości na polskim rynku transportowym spowoduje wzbudzenie nowych potoków pasażerów – zjawisko obserwowane w każdym europejskim państwie po otwarciu  linii szybkiej kolei.