Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolscePUNKTUALNOŚĆ

To kolejny potężny atrybut KDP. W Japonii średnie opóźnienie pociągów Shinkansen jest mierzone w sekundach i nie przekracza zwykle 30 sekund. W Hiszpanii na przestrzeni ostatnich 13 lat na linii Madryt-Sewilla opóźnieniom powyżej 5 minut uległo 0,37% pociągów, czyli średnio co 300-setny pociąg, albo mówiąc bardziej obrazowo – jeden na tydzień.  Również w przypadku innych  przewoźników KDP dane są imponujące.
 
Thalys i Eurostar regularnie notują punktualność na poziomie powyżej 98%. Warto zaznaczyć, że w branży lotniczej poziom punktualności wynoszący 80% uznaje się jako wynik bardzo dobry. W Hiszpanii, która poszła najdalej w konstruowaniu oferty dla pasażera, za każde opóźnienie ekspresu AVE powyżej 5 minut oferują zwrot 100% ceny biletu. Dla linii lotniczych oznaczałoby to pewne bankructwo.