Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceSŁABE STRONY

Przeciwnicy budowy KDP także wysuwają liczne argumenty na obronę swoich tez. Oto najczęściej powtarzane: 
 
1. Polska posiada sieć linii kolejowych w bardzo złym stanie technicznym. Priorytetem jest zatem w pierwszej kolejności ich modernizacja. Za cenę inwestycji w KDP można by poważnie zmodernizować ogromną część istniejących linii kolejowych.
 
2. KDP jest rozwiązaniem bardzo kosztownym. Budowa KDP może spowodować przemieszczenie pieniędzy i ograniczenie planów modernizacji istniejących linii, a co za tym idzie ich śmierć techniczną. W takiej sytuacji KDP stałaby się kolejową wyspą bez zapewnionych potoków ze strony innych linii i jej sens ekonomiczny byłby bardzo wątpliwy.
 
3. Wysokim nakładom inwestycyjnym towarzyszy bardzo długi czas realizacji inwestycji.
 
4. Brak strategicznej, długoterminowej polityki transportowej państwa i zaniżone w stosunku do europejskich standardów poziomy nakładów na infrastrukturę kolejową. Unia Europejska zaleca utrzymać proporcje 60:40 w relacjach transport drogowy – transport kolejowy, tymczasem w Polsce wynoszą one 94:6...
 
5. Polska nie ma doświadczenia w budowie kolei dużych prędkości, brakuje wykwalifikowanych kadr i przedsiębiorstw.
 
6. Brakuje zaplecza naukowo-technicznego oraz przemysłowego wspierającego rozwój KDP. 
 
7. PKP PLK nie potrafi nawet utrzymywać linii kolejowych, które już posiada.  Nie będzie w stanie organizacyjnie podołać takiemu przedsięwzięciu. Sprawą powinien się zająć wydzielony prawnie i organizacyjnie podmiot.
 
8. Brakuje pieniędzy w budżecie państwa, a środki unijne będą się raczej zmniejszały niż zwiększały.
 
9. Brak uregulowań prawnych przyśpieszających budowę KDP.
 
10. Trasa linii KDP przecina obszary chronione i korytarze ekologiczne, następować będzie konieczność wyłączania gruntów z produkcji leśnej i rolnej, a wywłaszczenia generować mogą konflikty społeczne.
 
11. KDP wygeneruje wielkie zapotrzebowanie energetyczne, które trudno będzie zaspokoić polskim elektrowniom.
 
12. Linie KDP stanowić będą barierę przestrzenną, spowodują wydłużenie dróg lokalnych i dojazdów w obszarze korytarza transportowego.