Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceKDP tu

Koleje dużych prędkości w ostatnich latach reprezentują najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor transportu zbiorowego, nie tylko w zaawansowanych technologicznie krajach Europy Zachodniej, jak Francja, Niemcy czy Hiszpania, ale i w krajach rozwijających się: Turcja, Maroko, Chiny, Argentyna. Stanowią one ważną alternatywę dla indywidualnego transportu drogowego, który w wielu przypadkach osiąga kres swojej zdolności przewozowej, nie zaspokajając potrzeb wynikających z rosnącej mobilności społeczeństw oraz ograniczeń infrastruktury transportowej.
Dynamika rozwoju różnych  gałęzi transportu zbiorowego 
W krajach o stosunkowo dużym terytorium nie jest możliwe stworzenie sprawnego systemu transportowego bez budowy kolei dużych prędkości. Średnia prędkość podróży nawet przy dobrym systemie dróg wynosi około 80–90 km/h, podczas gdy dla istniejących systemów kolei dużych prędkości osiąga się średnie prędkości ponad 150–200 km/h.
 
Polski system transportowy staje się coraz mniej wydolny. Oprócz niskiej jakości dróg, w tym łączących ważne ośrodki miejskie, a nawet aglomeracje, coraz poważniejszy staje sie problem zatłoczenia miast oraz dużej liczby wypadków drogowych. Potrzeby transportowe społeczeństwa zaspokajane są w sposób coraz mniej satysfakcjonujący i coraz bardziej kosztowny oraz negatywnie oddziałujący na środowisko.