Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceProjekt YGREK

Budowa linii kolei dużych prędkości (KDP) łącząca Wrocław i Poznań z Łodzią i Warszawą jest istotnym, dziś – brakującym elementem sieci kolejowej dalekobieżnego transportu pasażerskiego w Polsce. Tej linii nadano nazwę Projekt Ygrek, z uwagi na zbliżony do litery „Y” kształt graficzny planowanej trasy kolejowej. Bardzo często projekt Y utożsamia się z projektem kolei dużych prędkości w naszym kraju, co stanowi tylko część prawdy. Komplementarna wobec Ygreka ma być modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej podnosząca prędkość maksymalną do poziomu 250 km/h oraz modernizacja głównych linii podstawowego układu kolejowego, poprawiająca jego parametry prędkościowe do progów 160-200 km/h. 
 
Trasa kolejowa Ygrek, łącząca Warszawę i Wrocław, po której pociągi pojadą z prędkością do 350 km/h, powinna być gotowa w 2020 roku. Czy to zbytnio odległy termin? I tak, i nie. W żadnym państwie kolej dużych prędkości nie powstaje z dnia na dzień. Projekty budowy KDP trwają często około 15-18 lat, choć przykład TGV uczy, że można budować linie znacznie szybciej. 
 
W Polsce rząd Donalda Tuska określił termin 6 lat jako proces przygotowawczy, w którym trzeba wykonać studium wykonalności, rezerwację i wykup gruntów. Uznano, iż pierwsze prace budowlane rozpoczną się w 2014 roku, a samo ukończenie projektu przewiduje się na 2018-2020 rok, włączając w to czas testów linii, taboru i dokonanie stosownych korekt i ekspertyz. Przy optymistycznych wyliczeniach budowa KDP w Polsce zajęłaby więc 12 lat. Według wstępnych projektów, zbudowanie trasy ma kosztować Skarb Państwa ok. 22 mld zł, zaś dalsze 3,6 mld zł pochłonie zakup taboru.
 
Pociągi na trasie Ygrek skrócą czas przejazdu pomiędzy głównymi miastami kraju co najmniej o połowę. Przewiduje się, że podróż między Warszawą i Łodzią potrwa maks. 45 minut, podróż między Warszawą i Wrocławiem – około półtorej godziny, podobnie jak na odcinku Warszawa-Poznań. Po planowanej modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej, do sieci KDP mają być również włączone aglomeracja śląska i Kraków.
Schemat sieci KDP oraz czasy przejazdów – wizja na 2020 r.
 
Schemat sieci KDP - wizja na 2020 rok
 
Schemat sieci KDP - wizja na 2020 rok